Als ik een keer in de gelegenheid ben
of als er aanleiding voor is.